Cele seminarium Ergon® Zaawansowane

Podczas zaawansowanego seminarium Ergon® (FM2), uczestnicy, którzy ukończyli z powodzeniem seminarium podstawowe Ergon® i stosowali poszczególne techniki przez co najmniej 6 miesięcy, mają możliwość dalszego rozwinięcia swojej wiedzy i umiejętności w zakresie leczenia patologii i urazów mięśniowo-szkieletowych. Głównym celem seminarium zaawansowanego jest przeszkolenie uczestników ze stosowania zaawansowanych technik Ergon® (funkcjonalny zakres ruchu). Cel ten osiągany jest poprzez edukację – naukę czterech (4) nowych zaawansowanych ruchów Ergon® (w połączeniu z ruchami podstawowymi Ergon®), stosowanych wraz z kinezyterapią, w tym. np. ćwiczeniami ekscentrycznymi, biernym i czynnym ruchem oraz rozciąganiem tkanek miękkich. Dodatkowo podczas seminarium uczestnicy uczą się oceny funkcjonalnej różnych struktur anatomicznych oraz terapii punktów spustowych wzdłuż meridian mięśniowo-powięziowych.

Szczegółowy program seminarium zaawansowanego Ergon® zakłada poszerzenie wiedzy uczestników w następujących dziedzinach:

  • • rozwój umiejętności oceny dysfunkcji tkanek miękkich
  • • wprowadzenie do wzorców ruchowych w połączeniu z podstawowymi i zaawansowanymi ruchami Ergon®
  • • dyskusja między uczestnikami dotycząca poszczególnych przypadków pacjentów, u których po ukończeniu seminarium podstawowego zastosowali techniki IASTM Ergon®,
  • • łączenie ćwiczeń z oporem, rozciągania oraz ćwiczeń z wykorzystaniem kontroli nerwowo-mięśniowej, z jednoczesnym wykorzystaniem technik mobilizacji tkanek miękkich z użyciem narzędzi
  • • łączenie technik z innymi metodami fizjoterapii (bosu trainer®, TRX, poduszka sensoryczna itd.) w fazie rehabilitacji funkcjonalnej,
  • • omówienie wybranych analiz przypadków dotyczących zastosowania technik IASTM
  • • omówienie najnowszych odkryć z zakresu technik IASTM opisanych w literaturze światowej.

Wymogi dotyczące uczestnictwa w seminarium zaawansowanym Ergon®

Z

Pomyślne ukończenie seminarium podstawowego Ergon® a następnie stosowanie technik przez co najmniej 6 miesięcy.

Z

dobra znajomość kinezyterapii i rehabilitacji funkcjonalnej

Z

dobra znajomość kinezjologii i anatomii ciała ludzkiego.

Z

podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania powięzi i jej meridian oraz umiejętność rozpoznania ich na ludzkim ciele.

$

Metody nauczania

Seminarium łączy kilka metod nauczania, umożliwiających realizację wszystkich założonych celów. Do jego realizacji stosuje się między innymi oprogramowanie PowerPoint – nagrania wideo, a także pokazy poszczególnych technik i ruchów oraz zastosowanie praktyczne. W seminarium mogą uczestniczyć maksymalnie 24 osoby. Aby zapewnić możliwość bezpośredniej reakcji w razie jakichkolwiek problemów/zapytań, seminarium prowadzi 2 instruktorów. Uczestnikom zapewniane są ponadto materiały drukowane, w tym nagrania wideo, obrazy i tekst, w oparciu o lekturę których mogą zadawać pytania również po zakończeniu seminarium.

Program zaawansowanego seminarium Ergon®

Seminarium zaawansowane obejmuje 12 godzin szkoleniowych, podzielonych na 2 dni. Uczestnicy powinni stawić się w miejscu seminarium 30 minut przed jego rozpoczęciem, celem dokonania rejestracji.

Seminarium zaawansowane Ergon (FM2) - program

Z

Sobota 9:00 - 17:00

09:00 – 9:30 (30 minut) Wprowadzenie do omawianych technik:
podstawowe zasady teoretyczne, wskazania i przeciwwskazania, oczekiwane rezultaty
09:30 – 10:30 (1 godzina) Warsztat 1 Podstawowe ruchy w terapii ERGON:
pokaz podstawowych ruchów w ramach mobilizacji tkanek miękkich z użyciem narzędzi, stosowanie techniki przez uczestników
10:30 – 11:00 (30 minut)

Technika ERGON: badania, analizy przypadków, pytania

Pierwsza przerwa 11:00 – 11:15
11:15 – 13:30 (2 godziny 15 min) Warsztat 2 Technika ERGON – zaawansowana procedura diagnostyczna

Warsztat 3 Okolica biodrowa tylna (taśma powierzchowna tylna)

Warsztat 4 Tylna okolica kolana (taśma powierzchowna tylna)

Warsztat 5 Podeszwa, powięź podeszwowa (taśma powierzchowna tylna)

Warsztat 6 Okolica biodrowa przednia (taśma powierzchowna przednia)

Warsztat 7 Okolica przednia, kolano i stopa (taśma powierzchowna przednia)

Druga przerwa 13:30 – 14:30
14:30- 16:15 (1 godzina 45 min) Warsztat 8 Biodro (naprężacz powięzi szerokiej, ITB)

Warsztat 9 Kolano (taśma boczna)

Warsztat 10 Przywodziciele (taśma głęboka przednia)

Warsztat 11 Okolica lędźwiowo-krzyżowa (taśma tylna i spiralna)

Trzecia przerwa 16:15 – 16:30
16:30-17:30 (1 godzina) Warsztat 12 Okolica szyjna (taśma tylna i spiralna)

Z

Niedziela 9:00 - 15:00

09:00-10:45 (1 godzina 45 minut)

Warsztat 13 Okolica brzucha (taśma przednia, spiralna i głęboka przednia)

Warsztat 14 Ramię (taśma tylna i głęboka taśma przednia)

Pierwsza przerwa 10:45 – 11:00

10:30- 11:30 (1 godzina)

Warsztat 15 Ramię (taśma tylna)

Warsztat 16 Łokieć (taśma przednia i tylna)

Druga przerwa 12:00 – 12:15

12:15 – 13:45 (105 minut)

Warsztat 17 Przedramię (taśma przednia i tylna)

Warsztat 18 Nadgarstek i dłoń (taśmy kończyny górnej)

Trzecia przerwa 16:15 – 16:30

14:00- 14:30 (30 minut)

Warsztat 19 TERAPIA ERGON – ocena i leczenie

Dyskusja – ocena i wręczanie certyfikatów uczestnictwa