Terapia uwalniania mięśniowo-powięziowego –Technika mobilizacji tkanek miękkich z użyciem narzędzi ERGON® (ERGON® IASTM).

Technika ΕRGON® stanowi nowoczesne podejście terapeutyczne łączące statyczną i dynamiczną manipulację tkanek miękkich z użyciem specjalnego wyposażenia klinicznego w celu leczenia patologii nerwowo-mięśniowo-szkieletowych. Nazwa tej techniki pochodzi od starogreckiego słowa „ergon” oznaczającego „produkt będący efektem pracy człowieka, czy to manualnej, umysłowej, naukowej lub artystycznej”.

Technika ΕRGON® stanowi innowacyjne rozwinięcie starszych podejść terapeutycznych (technika IASTM, technika GRASTON, technika SMART TOOLS, technika masażu z użyciem narzędzi itp.) i jest oparta na teorii meridian mięśniowo-powięziowych, po raz pierwszy opisanej przez Thomasa Myersa i Idę Rolf. Techniki tkanek miękkich ΕRGON® są stosowane w konkretnych punktach ograniczeń tkanek i zrostów powięzi wzdłuż meridian powięzi; kiedy są one rozluźniane, funkcjonalność poprawia się w ciągu kilku sesji terapeutycznych.

Technika Ergon opiera się na unikalnym aparacie klinicznym Ergon Tools.

Ergon Instrumenty wspomagane przez tkanki miękkie obejmują użycie narzędzi Ergon Tools (instrumentów stalowych) zaprojektowanych w taki sposób (z wklęsymi i wypukłymi częściami), które można dostosować do różnych tkanek, kształtów i krzywych ciała.

Narzędzia Ergon  stosowane wraz ze specjalnymi technikami Ergon pozwalają na to, aby: a) wykryć i uwolnić – rozluźnić tkanki bliznowate, zrosty i sztywność powięzi, b) zwiększyć przepływ miejscowy, oraz c) zmniejszyć napięcie mięśniowe i ból mięśni.

Jeśli chodzi o ocenę tkanki dotkniętej zmianą, istnieją doniesienia odnośnie istotnych korzyści uzyskanych dzięki stosowaniu tych narzędzi w porównaniu z korzystaniem jedynie z rąk, pomimo faktu, że narzędzie ze stali nierdzewnej nie może być tak naprawdę porównywane z ludzką dłonią, jeśli chodzi o podstawowe kwestie odnośnie oceny, takie jak palpacja tkanek, ocena temperatury, wilgotności i nagromadzenia obrzęków oraz skurczów mięśni w powierzchownych tkankach ciała.

Palpacja tkanek stosowana z użyciem narzędzi Ergon wzmacnia zarówno odczucia jak I informacje odnośnie stanu tkanki otrzymywane przez terapeutę, ponieważ poduszeczki tłuszczowe znajdujące się w palcach terapeuty wchodzą w kontakt z tkanką zbitą ciała, podczas gdy narzędzia, dzięki swoim węższym brzegom, umożliwiają rozróżnianie tkanek.

Tak naprawdę,, według wytwórców, funkcjonowanie tych narzędzi jest podobne do działania kamertonu; podczas wchodzenia w kontakt z twardą, włóknistą tkanką przekazują one rezonans (uczucie wibrowania) do dłoni terapeuty, dzięki czemu ułatwiają mu odróżnienie i ocenę zrostów i nagromadzeń tkanki włóknistej. Ponadto, stosowanie takich narzędzi pozwala na mobilizację głęboko położonych i twardych tkanek, bez narażania terapeuty na przemęczenie palców.

Technika Ergon IASTM jest oparta głównie na tle teoretycznym

a) głębokiego masażu poprzecznego, jak opisał Cyriax.  b)  teorii leczenia powięzi Idy Rolph i, podobnie jak w przypadku innych technik mobilizacji tkanek, jej głównym celem jest zlikwidowanie zrostów i rozluźnienie tkanki bliznowatej powstałej wskutek urazu, jak również przywrócenie elastyczności tkanki łącznej poprzez ponowne przeprowadzenie urazu i rekonstrukcję. Bardziej szczegółowo, techniki Ergon IASTM mogą:

Bardziej szczegółowo, techniki Ergon IASTM mogą:

a) redukować tworzenie się tkanki bliznowatej po urazie, b) zmniejszać sztywność już nagromadzonej tkanki łącznej oraz c) łatwiać gojenie urazów spowodowanych przewlekłym nadmiernym zużyciem przez wywoływanie kontrolowanych mikrourazów oraz ponowne liniowe przymocowanie tkanki.

Leczenie z użyciem IASTM  prowadzi również do zmiany morfologii drobnych naczyń oraz przekrwienia, jak również wzmożonej rekrutacji i aktywacji fibroblastów, co prowadzi do regeneracji i przywrócenia uszkodzonej struktury kolagenu.

$

TECHNIKA ERGON® stanowi nowoczesne podejście terapeutyczne łączące statyczną i dynamiczną manipulację tkanek miękkich z użyciem specjalnego wyposażenia klinicznego w celu leczenia ograniczeń w obrębie tkanek miękkich.

Techniki te są stosowane w określonych miejscach występowania zrostów tkanek miękkich, które po rozluźnieniu poprawiają funkcjonalność tego obszaru ciała po zaledwie kilku sesjach terapeutycznych.

Efekt terapeutyczny TECHNIKI ERGON® utrzymuje się przez wiele dni po zabiegu, a kiedy jest ona łączona z innymi technikami leczniczymi (rozciąganie i techniki funkcjonalnej stabilizacji), może on stać się nawet trwały.

Ta szczególna technika pozwala certyfikowanym terapeutom ERGON® a) precyzyjnie ocenić obszary mięśniowo-powięziowe o wysokiej wrażliwości, oraz b) przywrócić biomechaniczną funkcję stawów przez zlikwidowanie zrostów, przywrócenie prawidłowego rolowania mięśniowo-powięziowego, a także zmniejszenie skurczu mięśni i bólu.

Technika ta jest oparta na danych pochodzących z wieloletnich badań, a jej skuteczności dowiedli w praktyce klinicznej wyspecjalizowani fizjoterapeuci..

$

Podczas technik manipulacji tkanek miękkich ERGON® TECHNIQUE, terapeuta zdobędzie umiejętności potrzebne do tego, aby skutecznie:

  • Oceniać potencjalne dysfunkcje powięzi,
  • Mieć dostęp, w sposób terapeutyczny, do obszarów, trudno dostępnych dla ludzkich palców,
  • Przeprowadzać interwencje na tkance sztywnej,
  • Przywracać zakres ruchu w stawach w ciągu kilku sesji terapeutycznych,
  • Wytwarzać kontrolowane I skierowane na konkretny cel ponowne urazy w przypadku urazów wynikających z przeciążenia (tendinopatia – urazy spowodowane przeciążeniem),
  • Przyspieszać gojenie się tkanki poprzez aktywację fibroblastów,
  • Leczyć większość urazów mięśniowo-szkieletowych i sportowych,
  • Stosować techniki rehabilitacji funkcjonalnej,
  • Stosować techniki łączone (TECHNIKA ERGON® i kinezyterapia)