Cel seminarium Ergon Podstawowego (FM1)

Celem PODSTAWOWEGO seminarium szkoleniowego ERGON® (FM1) jest przedstawienie poszczególnych technik IASTM naukowcom zajmującym się naukami o zdrowiu / fizjoterapeutom oraz przeszkolenie ich z zakresu podstawowych zastosowań techniki ERGON® w obszarze całego ludzkiego ciała. W ramach SEMINARIUM PODSTAWOWEGO ERGON®, uczestnikom przedstawiane są podstawowe techniki mobilizacji tkanek miękkich z użyciem narzędzi (IASTM), po czym realizowane są zajęcia praktyczne z ich zastosowania a) w obrębie meridian powięzi i okolic ciała z omówieniem dolegliwości mięśniowo-powięziowych oraz b) w leczeniu (terapia ERGON®) najczęstszych zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Przewaga technik ERGON nad innymi technikami IASTM polega na tym, że łączą one czynności statyczne i dynamiczne, pozwalające na szybsze przywrócenie sprawności funkcjonalnej pacjenta.

Cele seminarium PODSTAWOWEGO ERGON®

Głównym założeniem seminarium PODSTAWOWEGO ERGON® (FM1) jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy oraz przeszkolenie uczestników z zakresu innowacyjnych technik mobilizacji tkanek miękkich z użyciem narzędzi ERGON®. Najobszerniejsza część seminarium poświęcona jest kierowanej nauce stosowania technik ERGON® na wszystkich strukturach anatomicznych (w oparciu o meridiany powięziowe ciała), w najczęstszych schorzeniach układu mięśniowo-szkieletowego.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadali teoretyczną wiedzę na temat schorzeń tkanek miękkich i powięzi oraz ich leczenia, a także będą potrafili:

Z

korzystać z wyposażenia klinicznego (narzędzia ERGON®) do oceny ograniczeń mięśniowo-powięziowych,

Z

korzystać ze specjalistycznego sprzętu (narzędzia ERGON®) do rehabilitacji dolegliwości mięśniowo-szkieletowych w oparciu o techniki ERGON®,

Z

skutecznie łączyć techniki ERGON® z rozciąganiem oraz rehabilitacją funkcjonalną obszaru objętego urazem/schorzeniem, znając przy tym wszystkie wskazania i przeciwwskazania do ich stosowania.

$

Wymogi dotyczące uczestnictwa

Kandydaci chętni do udziału w PODSTAWOWYM seminarium szkoleniowym ERGON® (FM1) muszą posiadać:

  • • wiedzę teoretyczną z zakresu anatomii i kinezjologii ciała ludzkiego,
  • • tytuł licencjata (lub równoważny) w dziedzinie nauk o zdrowiu.

Doświadczenie w stosowaniu innych technik mobilizacji tkanek miękkich dodatkowo pomoże w zrozumieniu treści przekazywanych podczas seminarium.

$

Program seminarium

Program seminarium podstawowego [(BASIC ERGON® (FM1)] obejmuje 13 godzin zajęć podzielonych na 2 dni szkoleniowe. Uczestnicy powinni stawić się w miejscu seminarium 30 minut przed jego rozpoczęciem, w celu dokonania rejestracji.

$

Metody nauczania

Celem zapewnienia jak najlepszego zrozumienia oraz przekazania wiedzy na temat zastosowań klinicznych technik ERGON®, w seminarium może uczestniczyć maksymalnie 20 osób. Seminarium prowadzi dwóch instruktorów klinicznych ERGON®: instruktor główny oraz asystent instruktora. Teoria prezentowana jest z wykorzystaniem oprogramowania PowerPoint oraz filmów wideo. Po części teoretycznej realizowana jest część praktyczna seminarium, poświęcona zastosowaniu omawianych technik, podczas której uczestnicy uczą się ich samodzielnego wykonywania aż do momentu bezbłędnego opanowania techniki. Zapewniamy uczestnikom dostęp do całego sprzętu (narzędzia ERGON®) niezbędnego do nauki samych technik oraz udziału w seminarium.

Dodatkowo, wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, w formie nagrań wideo, obrazów i tekstu, w oparciu o lekturę których mogą zadawać pytania również po zakończeniu seminarium. Na zakończenie seminarium uczestnicy zdają krótki ustny lub pisemny egzamin, na podstawie którego są oceniani.

Seminarium podstawowe Ergon (FM1) - program

Z

Sobota 9:00 - 17:00

9:00- 09:30 (30 minut)

Wprowadzenie do omawianych technik:
podstawowe zasady teoretyczne, wskazania i przeciwwskazania, oczekiwane rezultaty

9:30- 10:30 (1 godzina) Warsztat 1 Podstawowe ruchy w terapii ERGON:
pokaz podstawowych ruchów w ramach mobilizacji tkanek miękkich z użyciem narzędzi, stosowanie techniki przez uczestników
10:30-11:00 (30 minut) Układ powięziowy: anatomia meridian powięzi, ich funkcja oraz interakcja z innymi tkankami miękkimi
Pierwsza przerwa 11:00 – 11:15
11:15 – 13:30 (2 godziny 15 minut) Warsztat 2 Technika ERGON – procedura diagnostyczna

Warsztat 3 Okolica biodrowa tylna (taśma powierzchowna tylna)

Warsztat 4 Tylna okolica kolana (taśma powierzchowna tylna)

Warsztat 5 Podeszwa, powięź podeszwowa (taśma powierzchowna tylna)

Warsztat 6 Okolica biodrowa przednia (taśma powierzchowna przednia)

Warsztat 7 Okolica przednia, kolano i stopa (taśma powierzchowna przednia)

Druga przerwa 13:30 – 14:30
14:30 – 16:15 (1 godzina 45 min) Warsztat 8 Biodro (naprężacz powięzi szerokiej, ITB)

Warsztat 9 Kolano (taśma boczna)

Warsztat 10 Przywodziciele (taśma głęboka przednia)

Warsztat 11 Okolica lędźwiowo-krzyżowa (taśma tylna i spiralna)

Trzecia przerwa 16:15 – 16:30
16:30-17:30 (1 godzina) Warsztat 12 Okolica szyjna (taśma tylna i spiralna)

Z

Niedziela 9:00 - 15:00

9:00-10:45 (1 godzina 45 minut)

Warsztat 13 i 14 Okolica brzucha (taśma przednia, spiralna i głęboka przednia)

Warsztat 15 Ramię (taśma tylna)

Pierwsza przerwa 10:45 – 11:00

10:30 – 11:30 (1 godzina)

Warsztat 16 Bark (taśma przednia i głęboka taśma przednia)

Warsztat 17 Łokieć (taśma przednia i tylna)

Druga przerwa 12:00 – 12:15

12:15- 13:45 (105 minut)

Warsztat 18 Przedramię (taśma przednia i tylna)

Warsztat 19 Nadgarstek i dłoń (taśmy kończyny górnej)

Trzecia przerwa 13:45 – 14:00

14:00 – 14:30 (30 minut)

Dyskusja – ocena i wręczanie certyfikatów uczestnictwa