Techniki agresywnego masażu mogą przyśpieszać bezpieczny powrót do zdrowia po naciągnięciu mięśni grupy tylnej uda - przypadek zawodowego piłkarza

Download

Agresywna terapia mięśniowo-szkieletowa: Czy ból należy leczyć bólem?

Download

Wpływ terapii IASTM Ergon® na elastyczność powierzchownego łańcucha mięśniowo-powięziowego: analiza porównawcza na podstawie różnych okolic poddanych leczeniu

Download

Leczenie zarostowego zapalenia torebki stawowej techniką IASTM Ergon oraz ćwiczenia rozciągające: analiza przypadku

Download

Skuteczność mobilizacji tkanek miękkich z użyciem narzędzi (technik Ergon©), stosowanie technik terapii bańkami i ucisku ischemicznego w leczeniu mięśniowo-powięziowych punktów spustowych u sportowców amatorów

Download

Leczenie schorzeń tułowia i kończyn dolnych z zastosowaniem techniki IASTM Ergon® może zwiększać elastyczność mięśni grupy tylnej uda u sportowców amatorów – randomizowane badanie kontrolne

Download

Leczenie tendinopatii mięśnia nadgrzebieniowego techniką ERGON IASTM oraz ćwiczenia kontroli nerwowo-mięśniowej: analiza przypadku

Download

Leczenie mięśniowo-powięziowych punktów spustowych barku u sportowców amatorów z zastosowaniem terapii Ergon® IASTM, technik terapii bańkami i ucisku ischemicznego: randomizowane, kontrolowane badanie kliniczne

Download