Svrha Osnovnog Ergon Seminara (FM1)

Svrha treninga osnovnog BASIC ERGON® (FM1) je predstavljanje specifičnih IASTM tehnika zdravstvenim delatnicima / fizioterapeutima i njihovo obučavanje osnovnoj primeni ERGON TEHNIKE® svih regija tela. U okviru BASIC ERGON® seminara, polaznici će se izučavati osnovnim tehnikama mobilizacije mekih tkiva i fascije uz pomoć instrumenata, a kasnije će biti obimna praktična edukacija o njihovoj specijalizovanoj upotrebi u a) fascijalnim meridijanima i područjima tela predstavljanjem nalaza koji ukazuju na miofascialne probleme, i b) u lečenju (ERGON® tretman) najčešćih poremećaja mišićno-skeletnih organa. Tehnologije ERGON-a su superiornije od drugih IASTM tehnika, jer one kombinuju statičke i dinamičke aplikacije, imajući u vidu brži oporavak funkcionalnog kapaciteta pacijenta.

Ciljevi osnovnog ERGON® BASIC seminar

The primary aim of Osnovni cilj BASIC ERGON® (FM1) seminara je teorijsko i praktično obrazovanje, obuka terapeuta inovativnim tehnikama ERGON® IASTM tretmana mekog tkiva uz pomoć instrumenta. Najveći deo seminara se odnosi na vođenu primenu ERGON® tehnika na svim anatomskim strukturama (zasnovane na fascijalnim meridijanima tela) i za sve uobičajene mišićno-skeletnih povrede.

Na kraju obuke, polaznici će steći teoretsku i praktičnu obuku na temu povreda mekog tkiva, fascije, i njihovog lečenja, i biće potpuno obučeni da:

Z

Upotrebljavaju alat (ERGON® Tools) za procenu miofascijalnih restrikcija,

Z

Upotrebljavaju alat (ERGON® Tools) po ERGON ®IASTM tehnici za rehabilitaciju muskuloskeletnih problema,

Z

Efektivno primenjuje ERGON® tehniku kombinovano sa istezanjem – stretchingom i funkcionalnom rehabilitacijom povređenog dela, poznajući u potpunosti kontraindikacije i indikacije primene.

$

Zahtevi za učešće

Kandidati koji žele da učestvuju na seminaru BASIC ERGON® (FM1) obavezni su da imaju:

  • Teorijska znanje o anatomiji i kineziologiji ljudskog tela,
  • Da su fizio/radni/sportski/manuelni terapeuti, kineziolozi,

Svako prethodno iskustvo u IASTM tehnikama mobilizacije mekih tkiva biće korisno za bolje razumevanje seminara.

$

Plan i program osnovnog ERGON® BASIC seminara

Dužina trajanja osnovnog trening programa (BASIC ERGON® (FM1) je 13 sati, izdeljena u 2 dana. Instruktori i organizator će biti na lokaciji edukacije 30 minuta pre početka, tako da i polaznici mogu doći ranije radi registracije.

$

Metode podučavanja

Da bi se postiglo optimalno kliničko razumevanje i pravilna primena ERGON® tehnike, maksimalan broj učesnika je ograničen na 24 polaznika. Kurs vode dva ERGON® instruktora, jedan kao glavni instruktor, a drugi kao pomoćnik instruktora. Teorijske prezentacije će se raditi pomoću PoverPointa i video zapisa. Na kraju teorijskog dela kursa, biće praktična primena tehnika do trenutka kada učesnici mogu da ih izvode bez grešaka.

Učesnici će biti opremljeni kompletnom opremom (ERGON® alati) za izvođenje tehnike, za svo vreme učešća na seminaru. Svi učesnici će dobiti nastavni materijal koji uključuje video zapise, slike i tekstove, koji mogu konsultovati za sva pitanja nakon završetka seminara. Na kraju seminara učesnici će biti ocenjivani kratkim usmenim ili pismenim ispitom.

OSNOVNI SEMINAR ERGON® BASIC (FM1) PROGRAM

Z

Samedi 9:00 - 17:00

9:00- 09:00 (30 minutes)

Upoznavanje sa tehnikom:
Osnovni teoretski principi, indikacije/kontraindikacije, očekivani rezultati upotrebe tehnike

 

9:30- 10:30 (1 hour) 1 Lab. Basic Ergon Strokes:
Demonstracija osnovnih pokreta Ergon pokreti (IASTM.GR), aplikovanje pokreta od strane studenata
10:30-11:00 (30 minutes) Fascijalni sistem: Anatomija fascijalnih meridiana, funkcija, interakcija sa drugim tkivima
1st Break 11:00- 11:15
11:15 – 13:30 (2 hours & 15 minutes) 2 Lab. ERGON Tehnika- procedure skeniranja

 

3 Lab. Dorzalna regija kuka (superficial back line)

4 Lab. Dorzalna linija kolena (superficial back line)

5 Lab. Posteriorni region, plantarna fascija

6 Lab. Prednji region kuka (superficial front line)

7 Lab. Prednji region, koleno i stopalo (superficial front line)

2Ο Pauza za ručak 13:30-14:30
14:30- 16:15 (1.45 minuta) 8 Lab. Kuk( tensor fascia latae, ITB)

 

9 Lab. Koleno (lateral line)

10 Lab. Aduktori (deep front line)

11 Lab. Lumbosakralni region (back and spiral lines)

3Ο Pauza 16:15- 16:30 (15 minuta)
16:30-17:00 (30 minutes) 12 Lab. Vratni region (Back and spiral lines)

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

Nedelja 9:00-15:00

9:00-10:45 (1 sat i 45 minuta)

13 ,14 Lab. Stomačni region (front, spiral and deep front lines)

15 Lab. Gornji deo ruke (back line)

1o Pauza 10:45- 11:00 (15 minuta)

10:30- 11:30 (1 hour)

16 Lab. Rame (Front and Deep front lines)

17 Lab. Lakat (Front and Back lines)

2ο Pauza 12:00-12:15 (15 minuta)

12:15 – 13:45 (1 sat i 45 minuta)

18 Lab. Podlakat (Front and Back lines)

19 Lab. Šaka i prsti (Arm lines)

3ο Pauza 13:45-14:00 (15 minuta)

14:00- 14:30 (30 minutes)

Diskusija – Evaluacija i podela sertifikata polaznicima