Ciljevi naprednog Ergon® Advanced seminara

Pohađanje naprednog Ergon® Advanced seminara (FM2), preporučljivo je za terapeute koji su završili osnovni – Basic Ergon® seminar, koji su koristili tehniku u praksi bar 2 meseca. Drugim seminarom se produbljuje dalje znanje, uvežbava praksa i napredni terapeutski pristupi raznim mišićno-koštanim patologijama i povredama. Primarni cilj ovog naprednog seminara je uvežbavanje polaznika da koriste Advanced Ergon® tehnike i u funkcionalnim stanjima, u pokretu, u dinamičkom modu. Taj cilj će biti postignut kroz učenje (4) nova Advanced Ergon® pokreta (u kombinaciji sa ranije naučenim Basic Ergon® pokretima) izvođenje u kombinaciji u kineziterapijskih pokreta, poput ekscentričnih vežbi, pasivnih i aktivnih pokreta i istezanja mekih tkiva (strečinga). Takođe, ovaj seminar će istaknuti funkcionalnu procenu različitih anatomskih struktura, kao i tretman specifičnih fascijalnih tačaka na miofascijalnim meridijanima.

Polaznici će u Advanced Ergon® naprednom seminaru proširiti svoje znanje po svim pitanjima, uključujući:

  • Razvijanje veština za procenu disfunkcija mekih tkiva
  • Uvođenje šema tretmana u kombinaciji sa Basic i Advanced Ergon® pokretima,
  • Diskusiju između polaznika na temu konkretnih slučajeva pacijenta u kojima su primenili
  • Ergon®IASTM tehnike u periodu nakon završetka osnovnog seminara,
  • Integracija vežbi sa otporom, istezanjem i neuromuskularnim vežbama kontrole, uz istovremenu upotrebu instrumentne tehnike mobilizacije mekih tkiva i fascije (ERGON tehnike),
  • Integracija tehnika u kombinaciji sa drugim sredstvima fizioterapije (bosu trainer®, TRX, balansera, itd.) Tokom funkcionalne faze rehabilitacije,
  • Diskusija odabranih studija slučajeva sa primenom IASTM tehnika,
  • Diskusija nedavnih otkrića svetske literature o IASTM tehnikama.

Uslovi za učešće u naprednom- Advanced Ergon® seminaru:

Z

Uspešno završen osnovni Ergon® seminar uz korištenje tehnika u periodu od najmanje 2 meseca nakon završetka.

Z

• Dobro poznavanje kineziterapije i funkcionalne rehabilitacije.

Z

• Dobro poznavanje kineziologije i anatomije ljudskog tela.

Z

• Osnovno znanje funkcionalnosti fascije i meridijana fascije .

$

Metode podučavanja

Ovaj seminar će primeniti različite oblike nastave i nastavnih sredstava, kako bi se osiguralo postizanje njegovih ciljeva. Ovi oblici nastave će uključivati video prezentacije putem PoverPoint-a, detaljne demonstracije tehnika i pokreta, kao i načine njihove praktične primene. Broj učesnika je ograničen na 24 osobe. Na seminaru će biti prisutna 2 instruktora, u cilju što direktnijeg rešavanja bilo kakvih pitanja od strane polaznika i radi što bolje kontrole rada i obuke. Pored toga, učesnicima će biti obezbeđeni štampani materijal, skripta sa prikazom tehnika, uključujući video zapise, slike i tekstove, koji se mogu konsultovati kako bi se rešila eventualna pitanja nakon završetka seminara.

Plan i program Advanced Ergon® seminara

Dužina trajanja naprednog seminara je 12 sati, podeljeno u dva dana. Instruktori i organizator će biti na lokaciji edukacije 30 minuta pre početka, tako da i polaznici mogu doći ranije radi registracije.

Advanced Ergon Seminar (FM2) - Analitički program

Z

Saturday 9:00 - 17:00

9:00- 9:30 (30 minuta) Upoznavanje sa tehnikom:
Osnovni teoretski principi, indikacije/kontraindikacije, očekivani rezultati upotrebe tehnike
9:30- 10:30 (1 sat) 1 Lab. Ergon Pokreti:
Demonstracija NAPREDNIH Ergon pokreta (IASTM.GR), aplikovanje tehnike od strane studenata
10:30-11:00 (30 minutes)

ERGON Tehnika: Istraživanje, studije slučaljeve, pitanja

1ο Pauza 11:00- 11:15 (15 minuta)
11:15 – 13:30 (2.15 min) 2 Lab. Tehnike ERGON napredne skenirajuće procedure

3 Lab. Dorzalni region kuka (superficial back line)

4 Lab. Dorzalni region
kolena ((superficial back line)

5 Lab. Posterior region, plantarna fascija (superficial back line)

6 Lab. Prednji region kuka (superficial front line)

7 Lab. Prednji region, kolena I stopala (superficial front line)

2Ο Pauza za ručak 13:30-14:30 (1 sat)
14:30- 16:15 (1.45 min) 8 Lab. Kuk ( tensor fascia latae, ITB)

9 Lab. Koleno (Lateral line)

10 Lab. Aduktori (Deep front line)

11 Lab. Lumbosakralni region (Back and spiral lines)

3Ο Pauza 16:15- 16:30 (15 minuta)
16:30-17:00 (1 sat) 12 Lab. Vratni region (Back and spiral lines)

 

 

 

 

Z

Sunday 9:00-15:00

9:00-10:45 (1 sat i 45 minuta)

13 Lab. Stomačni region ( Front, spiral and deep front lines)

14 Lab. Gornji deo ruke (Back and Deep front lines)

1Ο Pauza 10:45- 11:00 (15 minuta)

11:00- 12:00 (1 sat)

15 Lab. Gornji deo ruke( Back line)

16 Lab. lakat(Front and back lines)

2ο Pauza 12:00-12:15 (15 minuta)

12:15 – 13:45 (1 sat i 30 minuta)

17 Lab. Podlakat (Front and Back lines)

18 Lab. Prsti i šaka (Arm lines)

3ο Pauza 13:45-14:00 (15 minuta)

14:00- 14:30 (30 minuta)

19 Lab. PROCEDURE ERGON TRETMANA, Procena i tretman

Diskusija – Evaluacija i podela Sertifikata polaznicima