$

Клиничке апликације ЕРГОН®ИАСТМ технике

ERGON®IASTM tehnike se poboljšavaju dijagnostičke sposobnosti fizioterapeuta, imajući u vidu da povećavaju senzaciju, osećaj i percepciju miofascijalnih adhezija i krutosti; štaviše, ove tehnike su zasnovane na bazi medicinskih dokaza (evidence-base) za bržu rehabilitaciju miofascijalnih oštećenja, i akutne i hronične tipologije.

Manipulacije pomoću instrumenta mogu doprineti rehabilitaciji širokog spektra muskuloskeletnih poremećaja, u obliku primarnog ili sekundarnog lečenja.

Jedna vrsta poremećaja koja mogu efikasno da se tretiraju primenom ove specijalne tehnike lečenja su tipične mišićno-skeletne povrede (akutni oblik – overuse povreda -preterana upotreba), kao ikod specijalizovanih sportskih povreda koje zahtevaju ubrzanu rehabilitaciju.

$

Primene Ergon IASTM tehnike kao osnovnog tretmana:

A. Tendinopatije:
• Ramenog zgloba (M.Supraspinatus)
• Teniski i golferski lakat – tendopatije ekstenzora i fleksora
• Ručja (DeQuervain)
• Ahilove tetive
• Pes anserinus
• Iliotibial band friction
• Kolena (jumpers knee/skakačko koleno)
B. Plantarni fasciitis
C. Istegnuće mišića (subakutna/hronična faza)
D. Uganuća ligamenata (faza remodelacije)
E. Smanjen obim pokreta (ROM) (smrznuto rame, post operativne priraslice , dupuytren syndrome)
F. Miofascialne Trigger tačke– Mišićni spazmi – bolni sindromi
G. Shin Splints – bol u predelu prednje strane tibije
H. Razni burzitisi gornjih I donjih ekstremiteta
$

Primene Ergon IASTM tehnike kao sekundarnog tretmana: - asistirana tehnika

A. Sindromi bolova u vratu
B. Sindromi bolova u leđima, grudni deo
C. Išijadični-bolovi u donjem delu leđa
D. Povrede nerava(Carpal tunnel syndrome)