Στόχοι BASIC ERGON® σεμιναρίου

Ο σκοπός του βασικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου BASIC ERGON® (FM1) είναι να εισαγάγει τους φυσικοθεραπευτές στις τεχνικές IASTM και να τους εκπαιδεύσει στη βασική εφαρμογή της ERGON TECHNIQUE ® σε ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα. Στα πλαίσια του BASIC ERGON® Σεμιναρίου διδάσκονται οι βασικές τεχνικές των τεχνικών κινητοποίησης Μαλακών Μορίων με χρήση ειδικού εξοπλισμού και γίνεται εκτεταμένη πρακτική άσκηση στην εξειδικευμένη χρήση τους α) στις αλυσίδες των περιτονιών και γενικότερα σε περιοχές του σώματος με μυοπεριτονιακά παθολογικά ευρήματα και β) στη θεραπεία (IASTM.GR treatment) των πιο κοινών μυοσκελετικών παθήσεων. Οι τεχνικές ERGON υπερέχουν από τις άλλες τεχνικές IASTM καθώς συνδυάζουν στατικές και δυναμικές εφαρμογές με στόχο την ταχύτερη ανάκτηση της λειτουργικότητας του ασθενή.

Στόχοι BASIC ERGON® σεμιναρίου

Βασικός στόχος του BASIC ERGON® (FM1) σεμιναρίου είναι η θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις καινοτόμες τεχνικές θεραπείας των μαλακών μορίων με ειδικό εξοπλισμό. Το μεγαλύτερο τμήμα του Σεμιναρίου αφορά την καθοδηγούμενη εφαρμογή των τεχνικών σε όλες τις ανατομικές δομές (με βάση τις περιτονιακές αλυσίδες του σώματος) και για όλες τις μυοσκελετικές κακώσεις.

Στο τέλος της εκπαίδευσης οι σπουδαστές θα έχουν λάβει θεωρητική εκπαίδευση σχετικά με τις κακώσεις των μαλακών μορίων, των περιτονιών και της επούλωσης τους και θα είναι ικανοί:

Z

Να χρησιμοποιούν τον ειδικό εξοπλισμό (IASTM TOOLS) για την αξιολόγηση των μυοπεριτονιακών παθολογιών

Z

Να χρησιμοποιούν τον ειδικό εξοπλισμό (IASTM TOOLS) για την αποκατάσταση των μυοσκελετικών παθολογιών με βάση τις τεχνικές IASTM.GR

Z

Να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις τεχνικές IASTM.GR σε συνδυασμό με διάταση και λειτουργική αποκατάσταση της περιοχής έχοντας γνώση των ενδείξεων και αντενδείξεων αυτών των εφαρμογών.

$

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι σπουδαστές που θα πάρουν μέρος στο BASIC ERGON® (FM1) εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πρέπει:

  • α) να έχουν θεωρητικές γνώσεις της ανατομίας και κινησιολογίας του ανθρώπινου σώματος, και
  • β) να είναι μέλη του Π.Σ.Φ. ή φοιτητές των ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας της χώρας ή ισότιμής σχολής του εξωτερικού.

Προηγούμενη εμπειρία τεχνικών κινητοποίησης μαλακών μορίων θα βοηθήσει για την καλύτερη κατανόηση του σεμιναρίου.

$

Δομή προγράμματος

Το πρόγραμμα της βασικής εκπαίδευσης (BASIC ERGON® (FM1) ) διαρκεί 13 ώρες και χωρίζεται σε 2 ημέρες.

Οι σπουδαστές θα χρειαστεί να παραβρεθούν στον χώρο του σεμιναρίου 30’ πριν την έναρξη του για την εγγραφή τους.

$

Μέθοδος διδασκαλίας

Το ανώτερο όριο των συμμετεχόντων θα είναι τα 20 άτομα για την καλύτερη κατανόηση και εργαστηριακή εφαρμογή των τεχνικών ERGON TECHNIQUE ®. Οι κλινικοί εκπαιδευτές (IASTM.GR Clinical instructors ) θα είναι 2 και χωρίζονται στον βασικό εκπαιδευτή και στο βοηθό εκπαιδευτή. Οι θεωρητικές παρουσιάσεις πραγματοποιούνται με τη βοήθεια Powerpoint και videos. Στο τέλος της θεωρητικής παρουσίασης κάθε τεχνικής πραγματοποιείται η πρακτική εφαρμογή των τεχνικών μέχρι την επίτευξη τέλειας εκτέλεσης τους. Στους εκπαιδευόμενους παρέχεται πλήρης εξοπλισμός (IASTM) για την εκτέλεση των τεχνικών και τη συμμετοχή τους στο Σεμινάριο.

Επίσης θα δοθεί έντυπο υλικό σε όλους τους συμμετέχοντες με videos, εικόνες και κείμενα για να μπορούν να διατρέξουν σε αυτά για τυχόν απορίες μετά το πέρας του σεμιναρίου. Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα αξιολογηθούν με μία ολιγόλεπτη προφορική ή γραπτή εξέταση.

Basic Ergon Seminar (FM1) - Αναλυτικό Πρόγραμμα

Z

Σάββατο 9:00 - 17:00

9:00- 10:00 (30 λεπτά) Εισαγωγή στις τεχνικές:
Γνωριμία, ιστορική αναδρομή, βασικές θεωρητικές αρχές, ενδείξεις και αντενδείξεις, αναμενόμενα αποτελέσματα των τεχνικών
9:30- 10:30 (1 ώρα) Εκπαίδευση πάνω στον εξοπλισμό -1ο Kλ. Εργαστήριο – Βασικοί χειρισμοί

Επίδειξη των βασικών τεχνικών, εφαρμογή τεχνικών από τους σπουδαστές.
10:30-11:00 (30 λεπτά) Περιτονιακό σύστημα: Γενική ανατομική των περιτονιακών μεσημβρινών, λειτουργία, αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα μαλακά μόρια.
1ο Break 11:00- 11:15
11:15 – 13:30 (2.15 λεπτά)

2ο Κλ. Εργαστήριο- Μυοπεριτονιακή εξέταση ERGON Technique Scanning Procedure

3ο Kλ. Εργαστήριο –Οπίσθια επιφάνεια Μηρού,

4ο Kλ. Εργαστήριο –Οπίσθια επιφάνεια Κνήμης,
the knee (superficial back line)

5ο Kλ. Εργαστήριο –Οπίσθια επιφάνεια Πελματιαία απονεύρωση,

6ο Kλ. Εργαστήριο -Πρόσθια επιφάνεια Μηρού,

7ο Kλ. Εργαστήριο –Πρόσθια επιφάνεια Κνήμης- Άκρος πόδας

2o Break 13:30-14:30
14:30- 16:15 (1.45 λεπτά)

8ο Kλ. Εργαστήριο –Μηρός (ΤΠΠ και Λαγονοκνημιαία ταινία),

9ο Kλ. Εργαστήριο –Κνήμη (Πλάγια περιτονιακή γραμμή),

10ο Kλ. Εργαστήριο –Προσαγωγοί (εν των βάθει πρόσθια γραμμή),

11ο Kλ. Εργαστήριο –Κορμός(Οπίσθια και σπειροειδής γραμμή).

3o Break 16:15- 16:30
16:30-17:00 (1 ώρα) 12ο Kλ. Εργαστήριο – Αυχένας (Οπίσθια και σπειροειδής γραμμή).

Z

Κυριακή 9:00-15:00

9:00-10:45 (1.45 λεπτά)

Θεωρία 15’: Παράμετροι θεραπείας με IASTM,

13ο Kλ. Εργαστήριο – Κορμός (Πρόσθια, σπειροειδής και εν τω βάθει γραμμή),

14ο Kλ. Εργαστήριο – Κορμός (Πλάγια επιφανειακή γραμμή),

15ο Kλ. Εργαστήριο – Ώμος (Οπίσθια επιφανειακή γραμμή).

1o Break 10:45- 11:00

10:30- 11:30 (1 ώρα)

16ο Kλ. Εργαστήριο – Ώμος (Πρόσθια επιφανειακή γραμμή και εν τω βάθει γραμμή),

17ο Kλ. Εργαστήριο – Βραχιόνιο-Αγκώνας (Πρόσθια και Οπίσθια επιφανειακή γραμμή άνω άκρου).

2ο Break 12:00-12:15

12:15 – 13:45 (105 λεπτά)

18ο Kλ. Εργαστήριο – Αντιβράχιο (Πρόσθια και Οπίσθια επιφανειακή γραμμή άνω άκρου),

19ο Kλ. Εργαστήριο – Άκρα Χείρα .

3o Break 13:45- 14:00

14:00- 14:30 (30 minutes)

Συζήτηση – αξιολόγηση και απονομή πιστοποιητικών συμμετοχής.