Στόχοι του Advanced ERGON SEMINAR (FΜ2)

Στο Advanced ERGON SEMINAR (FΜ2) οι σπουδαστές που έχουν ήδη ολοκληρώσει το BASIC ERGON ® σεμινάριο και έχουν εφαρμόσει τις τεχνικές για τουλάχιστον 6 μήνες έχουν την δυνατότητα να εμβαθύνουν στις θεραπευτικές προσεγγίσεις διαφόρων μυοσκελετικών παθολογιών. Κεντρικός στόχος αυτού του προχωρημένου Σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην χρήση IASTM σε λειτουργικές συνθήκες και κινήσεις. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της εκπαίδευσης-εκμάθησης εξειδικευμένων τεχνικών ΙΑSTM που εκτελούνται σε συνδυασμό με κινησιοθεραπεία όπως έκκεντρες ασκήσεις, παθητική ή ενεργητική κίνηση και διατάσεις μαλακών ιστών. Eπίσης θα δοθεί έμφαση στην λειτουργική αξιολόγηση διαφορετικών ανατομικών δομών.

Συγκεκριμένα οι σπουδαστές στο Advanced ERGON SEMINAR (FΜ2) θα εμβαθύνουν στηv:

  • Ανάπτυξη των δεξιοτήτων αξιολόγησης δυσλειτουργιών των μαλακών μορίων
  • Εισαγωγή πατέντων κίνησης σε συνδυασμό με τις τεχνικές IASTM
  • Συζήτηση μεταξύ των σπουδαστών για συγκεκριμένα περιστατικά ασθενών τους που εφάρμοσαν τις τεχνικές ERGON ®ΙASTM στο διάστημα που μεσολάβησε από την ολοκλήρωση του βασικού σεμιναρίου.
  • Ενσωμάτωση ασκήσεων με αντίσταση, διατάσεις και ασκήσεις σταθεροποίησης με ταυτόχρονη χρήση των τεχνικών μαλακών μορίων με ειδικά εργαλεία.
  • Ενσωμάτωση των τεχνικών σε συνδυασμό με άλλα φυσικοθεραπευτικά μέσα (bosu trainer©, TRX, δίσκο ισορροπίας, κτλ) κατά τη λειτουργική φάση της αποκατάστασης
  • Συζήτηση επιλεγμένων Ατομικών περιπτώσεων (Case studies) στις οποίες εφαρμόστηκαν οι τεχνικές IASTM.
  • Συζήτηση των νεότερων ευρημάτων της παγκόσμιας αρθρογραφίας όσον αφόρα τις τεχνικές IASTM.
Δομή προγράμματος Advanced ERGON SEMINAR (FΜ2)
Z

Επιτυχής ολοκλήρωση του BASIC ERGON ® και χρήση των τεχνικών για τουλάχιστον 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση του.

Z

Καλή γνώση κινησιοθεραπείας και λειτουργικής αποκατάστασης.

Z

Καλή γνώση κινησιολογίας και ανατομίας του ανθρωπίνου σώματος.

Z

Βασική γνώση της λειτουργικής των περιτονιών και των μεσημβρινών τους και ικανότητα των σπουδαστών να τις αναγνωρίζουν πάνω στο ανθρώπινο σώμα.

$

Μέθοδος διδασκαλίας

Θα χρησιμοποιηθούν διάφορες μορφές διδασκαλίας για τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων του σεμιναρίου οι οποίες περιλαμβάνουν προβολή videos-Power Point, αναλυτική επίδειξη των τεχνικών και πρακτική εξάσκηση τους. Οι συμμετέχοντες σπουδαστές δεν θα ξεπερνούν τους 24 και στην αίθουσα θα βρίσκονται 2 εκπαιδευτές για την άμεση ανατροφοδότηση στις απορίες και ερωτήσεις που θα τεθούν από τους σπουδαστές. Επίσης θα δοθεί έντυπο υλικό σε όλους τους συμμετέχοντες με videos, εικόνες και κείμενα για να μπορούν να διατρέξουν σε αυτά για τυχόν απορίες μετά το πέρας του σεμιναρίου. Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα αξιολογηθούν με μία ολιγόλεπτη προφορική ή γραπτή εξέταση.

Δομή προγράμματος Advanced ERGON SEMINAR (FΜ2)

Το προχωρημένο σεμινάριο διαρκεί 12 ώρες και χωρίζεται σε 2 ημέρες. Οι σπουδαστές θα πρέπει να παρεβρίσκονται στην αίθουσα του σεμιναρίου 30’ πριν την έναρξη για την απαραίτητη εγγραφή τους στο σεμινάριο.

Advanced Ergon Seminar (FM2) - Αναλυτικό Πρόγραμμα

Z

Σάββατο 9:00 - 17:00

9:00- 10:00 (30 λεπτά) Εισαγωγή στις τεχνικές:
Γνωριμία, ιστορική αναδρομή, βασικές θεωρητικές αρχές, ενδείξεις και αντενδείξεις, αναμενόμενα αποτελέσματα των τεχνικών
9:30- 10:30 (1 ώρα) Εκπαίδευση πάνω στον εξοπλισμό – 1ο Kλ. Εργαστήριο – Επανάληψη των Βασικών και εκμάθηση των προχωρημένων χειρισμών
Επίδειξη των τεχνικών και εφαρμογή τεχνικών από τους σπουδαστές.
10:30-11:00 (30 λεπτά) ERGON Technique: Νέα επιστημονικά δεδομένα, αρθρογραφία, Case studies, απορίες βασικού σεμιναρίου.
1ο Break 11:00- 11:15
11:15 – 13:30 (2.15 λεπτά)

2ο Κλ. Εργαστήριο-Εξελιγμένη μυοπεριτονιακή εξέταση ERGON Technique Advanced Scanning Procedure

3ο Kλ. Εργαστήριο –Οπίσθια επιφάνεια Μηρού,

4ο Kλ. Εργαστήριο – Οπίσθια επιφάνεια Κνήμης,

5ο Kλ. Εργαστήριο – Οπίσθια επιφάνεια Πελματιαία απονεύρωση,

6ο Kλ. Εργαστήριο – Πρόσθια επιφάνεια Μηρού,

7ο Kλ. Εργαστήριο – Πρόσθια επιφάνεια Κνήμης- Άκρος πόδας

2o Break 13:30-14:30
14:30- 16:15 (1.45 λεπτά)

8ο Kλ. Εργαστήριο – Μηρός (ΤΠΠ και Λαγονοκνημιαία ταινία),

9ο Kλ. Εργαστήριο – Κνήμη (Πλάγια περιτονιακή γραμμή),

10ο Kλ. Εργαστήριο – Προσαγωγοί (εν των βάθει πρόσθια γραμμή),

11ο Kλ. Εργαστήριο – Κορμός(Οπίσθια και σπειροειδής γραμμή).

3o Break 16:15- 16:30
16:30-17:00 (1 ώρα) 12ο Kλ. Εργαστήριο – Αυχένας (Οπίσθια και σπειροειδής γραμμή).
Z

Κυριακή 9:00-15:00

9:00-10:45 (1.45 λεπτά)

13ο Kλ. Εργαστήριο – Κορμός (Πρόσθια, σπειροειδής και εν τω βάθει γραμμή),

14ο Kλ. Εργαστήριο – Ώμος (Οπίσθια επιφανειακή γραμμή, εν τω βάθει γραμμή).

1o Break 10:45- 11:00

11:00- 12:00 (1 ώρα)

15ο Kλ. Εργαστήριο – Ώμος (Πρόσθια επιφανειακή γραμμή και εν τω βάθει γραμμή),

16ο Kλ. Εργαστήριο – Βραχιόνιο-Αγκώνας (Πρόσθια και Οπίσθια επιφανειακή γραμμή άνω άκρου).

2ο Break 12:00-12:15

12:15 – 13:45 (105 λεπτά)

17ο Kλ. Εργαστήριο – Αντιβράχιο (Πρόσθια και Οπίσθια επιφανειακή γραμμή άνω άκρου),

18ο Kλ. Εργαστήριο – Άκρα Χείρα.

3o Break 13:45- 14:00

14:00- 14:30 (30 λεπτά)

19ο Εργαστήριο – ERGON TREATMENT PROCEDURE, Αξιολόγηση και θεραπεία λανθασμένων προτύπων στάσης και κίνησης.
Συζήτηση – αξιολόγηση και απονομή πιστοποιητικών συμμετοχής.