Ergon ® Tools

Τα ERGON®TOOLS σχεδιάζονται με βάση τις σύγχρονες προσεγγίσεις εργονομίας. Οι λαβές των εργαλείων προσφέρουν τέλεια συγκράτηση, έτσι ώστε οι τεχνικές IASTM να μεταφέρονται με λιγότερη προσπάθεια και λιγότερη πίεση στις μυοσκελετικές δομές του θεραπευτή.

Ergon Technique

Η ΕRGON ® Technique είναι μια πρωτοποριακή θεραπευτική προσέγγιση που συνδυάζει στατικούς και δυναμικούς χειρισμούς του μαλακού ιστού του σώματος με ειδικό κλινικό εξοπλισμό για τη θεραπεία των νευρο-μυοσκελετικών παθολογιών.

Upcoming Seminars

15-16/09/2018 BASIC ERGON ® IASTM TECHNIQUE SEMINAR NEW YORK -USA

13-14/10/2018 BASIC ERGON ® IASTM TECHNIQUE SEMINAR MUGINS- FRANCE

3-4/11/2018 ADVANCED ERGON IASTM TECHNIQUE SEMINAR ATHENS-GREECE

1-2/12/2018 BASIC ERGON ® IASTM TECHNIQUE SEMINAR ZURICH -SWITZERLAND

10-11/11/2018 BASIC ERGON ® IASTM TECHNIQUE SEMINAR NICOSIA-CYPRUS

Basic Ergon® Seminar (FM1)

Βασικός στόχος του BASIC ERGON® (FM1) σεμιναρίου είναι η θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις καινοτόμες τεχνικές θεραπείας των μαλακών μορίων με ειδικό εξοπλισμό. Το μεγαλύτερο τμήμα του Σεμιναρίου αφορά την καθοδηγούμενη εφαρμογή των τεχνικών σε όλες τις ανατομικές δομές (με βάση τις περιτονιακές αλυσίδες του σώματος) και για όλες τις μυοσκελετικές κακώσεις.

Advanced Ergon® Seminar (FM2)

Στο σεμινάριο Advanced Ergon® (FM2), οι εκπαιδευόμενοι που έχουν ήδη ολοκληρώσει το σεμινάριο Basic Ergon® και οι οποίοι έχουν εφαρμόσει τις συγκεκριμένες τεχνικές για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών, έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν περαιτέρω τις γνώσεις τους έχουν την δυνατότητα να εμβαθύνουν στις θεραπευτικές προσεγγίσεις διαφόρων μυοσκελετικών παθολογιών.

Ergon Technique

Δείτε την Ergon Technique στην πράξη

Μέσω της τεχνικής μαλακών μορίων ΕRGON TECHNIQUE ® ο θεραπευτής μπορεί αποτελεσματικά

 • να αξιολογήσει πιθανές περιτονιακές δυσλειτουργίες
 • να προσεγγίσει θεραπευτικά περιοχές δυσπρόσιτες για τα ανθρώπινα δάκτυλα
 • να επέμβει δυναμικά σε σκληρούς ιστούς
 • να αποκαταστήσει το εύρος τροχιάς των αρθρώσεων σε ελάχιστες θεραπευτικές συνεδρίες
 • να προκαλέσει ελεγχόμενο και στοχευμένο επανατραυματισμό σε περιπτώσεις λανθασμένης επούλωσης (τενοντώσεις-κακώσεις υπέρχρησης)
 • να επιταχύνει την ιστική επούλωση μέσω ενεργοποίησης των ινοβλαστών
 • να θεραπεύσει αποτελεσματικά την πλειοψηφία των μυοσκελετικών και αθλητικών κακώσεων και παθολογιών
 • να εφαρμόσει λειτουργικές τεχνικές αποκατάστασης
 • να εφαρμόσει συνδυαστικές τεχνικές (ΕRGON TECHNIQUE® και κινησιοθεραπεία)

ERGON TECHNIQUE...The Choice of the Champions.

ERGON ® TECHNIQUE

..αποτελεί σημαντική θεραπευτική προσέγγιση για την αποκατάσταση των κυριότερων αθλητικών κακώσεων καθώς μέσω των κλινικών εργαλείων ο φυσικοθεραπευτής μπορεί:

 • να κινητοποιήσει τα οιδήματα – αιματώματα
 • να βελτιώσει την αιματική και λεμφική κυκλοφορία
 • να ευθυγραμμίσει ίνες υπό επούλωση
 • να εφαρμόσει μάλαξη εγκάρσιας τριβής σε τενοντοπάθειες
 • να μειώσει το μυϊκό τόνο και σπασμό
 • να επιταχύνει την επούλωση
 • να αυξήσει το εύρος τροχιάς σε μετεγχειρητικές καταστάσεις

Release soft tissue adhesions with ergon technique

During the subacute phase of the injury, following the removal of swelling-hematoma and commencement of tissue reattachment and scar tissue accumulation, instrument-assisted massage plays a crucial role in proper rehabilitation. The application of linear and transverse manipulations, with clinical tools placed in parallel and vertically to the direction of the normal arrangement of fibers in the injured anatomical area, creates a tendency for linear reattachment, and also decreases the accumulation of scar tissue and the creation of adhesions.

The alignment and decrease in the percentage of stiff connective tissue in the area of injury (especially if it concerns muscle tissue) will lessen the loss of functionality (elasticity and strength) associated with the presence of adhesions, while it will also simultaneously decreases the risk of regression of injury.The specialized use of clinical tools can “dissolve” fibrous accumulations, which can obstruct the flow of interstitial fluid due to their clogging of microscopic pores in the fascia, and thus restore the circulation of interstitial fluid.

These significant effects of IASTM Technique in tissue rehabilitation, as outlined in the above sections, have been supported by reports from researches conducted on animals, which were artificially subjected to muscle strains and subsequently received, in a randomized trial, massage as basic treatment. Muscles that had received special massage presented normal microscopic images, in comparison to muscles that weren’t treated with massage; they also presented histological adjustments such as a) myofibrillar disorganization, b) significant accumulation of connective – scar tissue, c) residual contusion, d) increased number of nuclei in the connective tissue, and e) enlargement of blood vessels, accompanied by thickening of their walls.

Furthermore, Ergon® Technique can also restart the proper rehabilitation of a musculoskeletal injury due to overuse, which is characterized by histological degeneration, thickening and neovascularization (tendon disorders, tendinitises, scar tissue adhesions) through a controlled reinjury of the area and subsequent therapeutic intervention, aiming at a) decreasing the scar accumulation, and b) increasing elasticity – functionality of the injured area.

“As a health and fitness professional, I believe that IASTM is a great tool to have especially if you deal with athletes. What makes Ergon Technique unique is that, Ergon work alongside with Universities, clinical centers and also professional sports clubs. The Ergon tools are designed based on modern ergonomic approaches which makes me eager to put my hands on it”. Muhammad Sufi

Health and fitness professional

“The Ergon technique and Tools have helped me very much in treating elite athletes considering that in professional sports the demands are high while time is limited. In Olympic Games, where theres no sufficient time for proper rehabilitation, Ergon Tools are the best option for the athletes rehabilitation. “ Nikolaos Koulopoulos

Physiotherapist of Greek National Soccer Team

“Ergon Seminar-a fully clinical educational weekend on musculoskeletal – athletic physiotherapy!! Interactive moments of discussion and therapy took place among honorable colleagues enriching constructively the two-days course!!!” Charis Anastasiou

Physiotherapist

“I was very satisfied from the Ergon IASTM Seminar. It was admittedly an amazing course. Amazing transmissibility of a method that opens new horizons. I obtained knowledge in order to be able to start immediately the application of the technique to my patients. I whole heartedly recommend this to my colleagues and I am certain that in a few years we will all be speaking aout and dealing with fascia as well as the benefits of soft tissue mobilization.” Maria Kazamia

Physiotherapist

Ergon Technique Partners